Verzekerde product- en projectgarantie

Zekerheid en garantie

Vanzelfsprekend voldoet de kwaliteit van onze dakbanen altijd tenminste aan de eisen zoals gesteld in de KOMO-attesten met product certificaat. Zeer regelmatig worden de dakbanen zowel extern als intern gecontroleerd.

Garantie op het product

Als extra zekerheid verstrekt de fabrikant op aanvraag een verzekerde productgarantie van tien jaar op waterdichtheid van de toplagen. Voor de gebouweigenaar is dit een extra waarborg dat de aanspraak op schadevergoeding tien jaar vast is en onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd.

Klik hier voor meer informatie over de verzekerde productgarantie

Garantie op het dak

Onze fabrikant Nebiprofa biedt de gebouwbeheerder de mogelijkheid om met een verzekering het complete dak tien jaar te garanderen op waterdichtheid. Zo heeft u de zekerheid dat de gekozen constructie voldoet aan de hedendaagse regelgeving. De producten en de verwerking zijn meeverzekerd, omdat er tijdens de uitvoering inspecties plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over de verzekerde projectgarantie