Dubokeur voor Profatec Eco en Enertherm isolatie!

Met grote trots informeren wij u dat wij voortaan het DuboKeur® mogen voeren op onze Profatec Eco en Enertherm isolatie.


Het certificaat wordt op donderdag 12 februari a.s. officieel aan ons overhandigd. Dit gebeurt tijdens de Bouwbeurs, in bijzijn van de pers.

Algemene voordelen:
 - DUBOkeur producten zijn door een onafhankelijk instituut en met een wetenschappelijk onderbouwde levenscyclusanalyse (LCA) methode getoetst op milieuvriendelijkheid.
- Beoordelingsmethode o.b.v. de methodiek, die o.a. ook gebruikt wordt voor de Nationale Milieudatabase, MPRI, etc. De gebruikte methode is in Europa breed gedragen en voldoet aan de gangbare NEN-EN normen voor het uitvoeren van LCA Berekeningen.
- Bij alle DUBOkeur gecertificeerde producten wordt een certificaat geleverd aan de producent. Hiermee is aangetoond dat het één van de meest milieuvriendelijke alternatieven binnen een toepassing is. Het certificaat kan tevens gebruikt worden als toevoeging bij de algemene productinformatie.
- Vijf van de vijf sterren op het onderdeel 'Milieu' van de keurmerkenwijzer, uitgebracht door Milieu Centraal.

Voordelen voor uw klanten:
- Een makkelijke keuze voor gezonde bouwmaterialen, alleen bouwproducten zonder schadelijke effecten (tijdens de gebruiksfase) voor de gezondheid komen in aamerking voor het DUBOkeur.
- De milieu-impact wordt niet alleen beoordeeld op het gebied van CO2 maar in totaal 18 milieueffecten worden meegenomen in de beoordeling. Zo spelen ook landgebruik, humane toxiciteit en verzuring mee in de beoordeling. Hierdoor weet de gebruiker dat de DUBOkeur producten over de gehele LCA tot de top van de milieuvriendelijke keuzes behoren.


>