Verzekerde productgarantie

Als extra zekerheid verstrekt de fabrikant op aanvraag een verzekerde productgarantie van tien jaar op waterdichtheid van de toplagen. Voor de gebouweigenaar is dit een extra waarborg dat de aanspraak op schadevergoeding tien jaar vast is en onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd.

Bepalingen verzekerde productgarantie

Aanmeldingsformulieren verzekerde productgarantie bitumen (.zip-formaat)

Aanmeldingsformulieren verzekerde productgarantie kunststof (.zip-formaat)

De ingevulde formulieren kunt u terugsturen naar uw vertrouwde Bitasco vestiging.